WAT WE DOEN...

Binnen de rechtsgebieden Sociaal Zekerheid-, Bestuurs-, Huur-, Vreemdelingen en Arbeidsrecht en Schuldhulpverlening verricht Judicatio de volgende diensten: aanvragen, bezwaar-, beroepschriften, conclusie van antwoord, repliek en dupliek, opstellen van overeenkomsten, Algemene Voorwaarden, Huishoudelijk Reglement en brieven. Naast gespecialiseerde diensten biedt Judicatio ook praktische hulp aan bij solliciteren en (thuis)administratie.

Sociale Zekerheid

Voor al uw recht op de verschillende uitkeringen en (gemeentelijke) voorzieningen.

Bestuursrecht

Zowel voor particulieren als midden- en kleinbedrijven: hulp bij uw procedure tegen de overheid.

Huurrecht

Wij adviseren u bij het huren en verhuren van uw woning en/of bedrijfsruimte.

Vreemdelingenrecht

U bijstaan in uw positie als tijdelijke of permanente vreemdeling in Nederland.

Arbeidsrecht

Van contracten tot ontslag voor werknemers en werkgevers.

Schuldhulpverlening

Hulp en advies bij het regelen van uw schulden.

KOM BIJ ONS LANGS...

Het inloopspreekuur is op donderdagen van 10:00 tot 12:00. Adres: Florijn 38, Amsterdam

BESTAND UPLOADEN...

Stuur uw bestand middels dit formulier op.

BLIJF IN CONTACT...

Heb je een vraag? Neem contact met ons op.